தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Internet by arulbenjamin இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Without investing a certain amount of money you cannot do online business. There are many ways to make money online....I prefer Reselling Business online.
Reselling Business is where you can get a service or products from one provider/dealer and fix your own prices and earn commission by selling those services or products.I got reselling plan from the site http://www.goresellers.com/ and i set my own prices for domain name, hosting plans,seo service,ssl certificates etc...I am selling it through my reselling site and getting commissions from the provider.This is best home based online money making method which is suitable for everyone.
by techno புதியவர் (180 points)

Related questions

+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
4 answers
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
asked Oct 24, 2012 in Internet by b-ashokkumar புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...