தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
தனிப்பட்ட hard disk க்கு pasword set செய்வது எப்படி?
by pskmvvr புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
pc security or folder locker or folder protector என்ற மென்பொருள்களில் ஏதாவது ஒன்றை தறவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தவும்.
by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Jan 9, 2014 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 25, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
3 answers
asked Aug 30, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 in Windows by krish-suresh புதியவர் (130 points)
...