தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
வோர்ட்ப்றேச்ஸ் என்றல் என்ன? மற்றும் வோர்ட்ப்றேச்ஸ் தீம் என்றல் என்ன?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
Open source blogging, we can create blogspot easyly like blogspot.com
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...