தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello friend

what is wordpress, Drupal, Joomla. please tell me.
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
PHP  ,MySQL  முறையில் எழுதப்பட்ட இலவச ஓபன் சோர்ஸ் ப்ளாக் வலை அமைப்பு முறையாகும்.இதில் HTML ,PHP  தொகுக்காமலேயே பக்கங்களை மாற்றி அமைக்கலாம். இன்னொரு வசதி wordpress  themes  முறையில் இணையப் பக்கத்தை contents   எதையும் மாற்றாமலேயே வடிவத்தை மாற்றி அமைக்கலாம்.ஆனாலும் பாதுகாப்பு குறைவு என சிலர் கருதுகின்றனர்.
Drupal இதுவும் சிறிய முதல் பெரிய வலை தளங்களை அமைக்கவும்,பல வசதிகளுடனும் கூடிய தும் PHP  முறையில் அழுத்தப்பட்டும் உள்ள இலவச ஓபின் சோர்ஸ் ஆகும்.இது Joomla  வை விட அதிக வசதிகள் கொண்டதாகும்.
joomla  வும் PHP ,mySQL  முறையில் எழுதப்பட்ட CMS     ஆகும்.இதுவும் இலவசமாகவும்,வணிக ரீதியிலும் கிடைக்கிறது.wordpress  ரகு அடுத்தபடியாக இது இருக்கிறது.
by sakthyvinayagam புதியவர் (180 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...