தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
எச்செல் இல் ஒரு செல் ஒரு காலம் ஒரு ரோ அல்லது ஒரு அட்ரஸ்
ப்ரொடக்ட்
செய்ய முடியுமா?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பிரீஸ்
பான்
ஓரளவு உதவும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 12, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 16, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...