தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello friend

Naam ninaikum font yeppadi html page-il kondu varivadhu? Please give the best tutorial.
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
its is simple in css3 using @font-face

you can create your own font-family and use them anywhere you want

@font-face
{
font-family: techtamil; /* ANY NAME YOU WANT */
src: url('Sansation_Light.ttf'), /* PATH TO FONT FILE */
     url('Sansation_Light.eot'); /* IE9 */
}

Usage
div
{
font-family: techtamil; /* Custom name you mentioned above */
}

This is simple and very easy to use try this and refer the link for further reference
http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_font-face_rule.asp
by ilampirai இளையோர் (280 points)

Related questions

...