தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

எனக்கு HTML Trainning வீடியோ வேண்டும். உங்களிடம் இருந்தால் [email protected] இந்த mail id க்கு தெரியபடுத்தவும்?

0 votes
எனக்கு HTML Trainning வீடியோ வேண்டும். உங்களிடம் இருந்தால்  [email protected]  இந்த mail id  க்கு தெரியபடுத்தவும்
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Aug 15, 2014 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 16, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
...