தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

tamil font for website

0 votes
website-il tamil fonts kondu varuvadhu yeppadi? please tell me a video tutorial.
asked Nov 29, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
யுனிகோட் எழுத்துருவில் அடிக்கலாம்.
நிறுவிக் கொள்ளவும்.
answered Dec 9, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 27, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1,020 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2012 in Internet by velantvn புதியவர் (120 points)
...