தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
website-il tamil fonts kondu varuvadhu yeppadi? please tell me a video tutorial.
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
யுனிகோட் எழுத்துருவில் அடிக்கலாம்.
நிறுவிக் கொள்ளவும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2012 in Internet by velantvn புதியவர் (120 points)
...