தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
இ பௌந்து ப்ப் சுப்போர்டேத் ப்ரீ டொமைன் சைட்....
இ நீட வ்திச் சைட் ப்ரோவிடே ப்ரீ டொமைன் ஒன ஆசப்.நெட்
in Web Designing by gopimythoughts இளையோர் (330 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
வணக்கம்! நண்பா தாங்கள் ஆன் லைன் tech Tamil யன்று சொல்லி,நான் கேக்கும் கேள்விகளுக்கு , பதில் மிகவும் தமதமாக ஆகின்றன. உடனே அனுப்புங்கள்.
by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Windows by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
+1 vote
2 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...