தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
எனக்கு Tamil புத்தகம் படிக்க ஆசை .நன் iPhone வைத்துள்ளேன் எனவே ஏதும் தமிழ் புக்ஸ் அப்ப்ஸ் தெரிந்தால் ஹெல்ப் பண்ணவும்
in Internet by ragulan புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
தமிழில் புத்தகங்கள் iTunes இல் இருப்பது சந்தேகமே... நீங்கள் உங்களின் iTunes / App Store இல் தேடித் பாருங்கள்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+2 votes
6 answers
+1 vote
1 answer
asked Jan 25, 2012 in Internet by vrchockers இளையோர் (370 points)
0 votes
2 answers
asked Jan 25, 2013 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
1 answer
asked Mar 25, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
1 answer
asked Feb 8, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
...