தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
வீடியோ டிடோடோரியால் களை எவ்வாறு உருவாக்குவது அதற்கு என்ன அன்ன தேவை என விளக்கவும்
in Web Designing by arafath புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
வேர்ட் பிரஸ் மென்பொருளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
by arafath புதியவர் (170 points)
0 votes
Camtasia Stuido is a simple software that helps to do on-screen video capturing..

http://www.techsmith.com/download/camtasia/default.asp
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
its so simple....
just goto google search and search for any available screen recorder software.. and install that and make your own tutorial.......
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 12, 2012 by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)
0 votes
3 answers
asked Oct 24, 2012 in Internet by b-ashokkumar புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
...