தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

i want to do online jobs with ur concern. what i need to do for that

+1 vote
asked May 3, 2012 by raja-priya-sri புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
உங்களுக்காகவே  ஒரு DVD  தமிழில் உருவாகிக்கொண்டு  இருக்கிறேன். விரைவில் (௨-௩ 2-3  வாரங்களில் ) வெளியிடப்படும்.  எனது வாசகர்களிலேயே இதை முதலில் உங்களுக்கு தான் தெரிவிக்கிறேன்.
answered May 7, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
Are you looking for online job? I would recommended you to do reselling business.Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans,website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.I registered and got an account in  http://www.goresellers.com/  .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit. You can also get the account from this site and gain more money.
answered Oct 18, 2013 by jack ஆர்வலர் (540 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
1 answer
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by arun புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
...