தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
how to create tamil webpage...which fonts will use to create tamil page

or which tamil software will use to create tamil pages
in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
உங்களுக்கு தமிழ் தட்டச்சு தெரியும் என்றால் e-kalapai பயன்படுத்துங்கள்.  தெரியாது என்றால் Google Trans or Quillpad பயன்படுத்துங்கள்.

http://www.thamizha.com/project/ekalappai
http://www.quillpad.in/tamil/editor.html
http://www.google.com/transliterate

தங்களின் இணையதளத்திற்கு எமது வாழ்த்துக்கள்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
என்எச்எம் ரைட்டரும் உதவும்.
பதிவிறக்கிப் பயன்படுத்தவும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Dec 19, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26 in Internet by viswanathankasiviswanathankasi இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
...