தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
எப்படி டிவ் டாக் உபயோகித்து ஒரு வெப்சைட் செய்வது?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Normal'aga display seium murai ithu

<html>
<body>
<h2>This is normal method</h2>
<b>This was bold tag.</b>
</body>
</html>

Ithu div tag use sium murai

<html>
<body>

<div style="color:#00FF00">
 <h2>This is div method</h2>
<b>This was bold tag.</b>
</div>

</body>
</html>

use it and know yourself, for any other please contact me at [email protected]
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Feb 5, 2012 in Web Designing by varman புதியவர் (170 points)
+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
...