தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
என் கணினியில் டி வை ஸ் பாண்ட் மட்டுமே வேலை செய்கிறது.
நிறுவப்பட்ட மற்ற பான்ட்களைப் பயன்படுத்த வழி என்ன?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இணையத்தில்
தேடிக் கண்டுபிடித்த தீர்வு
ஸ்டார்ட் - செட்டிங்ஸ் - கண்ட்ரோல் பேனல் - பிரிண்டர் -
அதில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் அச்சிடுபொறிகளின் பட்டியல் இடம் பெற்றிருக்கிறதா, இல்லை எனில் சேர்க்கவும்.
பட்டியல் இருந்தும் சிக்கல் தொடர்ந்தால் பட்டியலின் மேல் வலச் சொடுக்கு செய்து  பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் அச்சுப் பொறியை ஸேவ் அஸ் டிபால்ட் பிரிண்டர் என்றுசொடுக்கவும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...