தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by vickysachin619 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கணினி முன் இருப்பவரைப் படம் பிடித்து இணையத்தில் ஏற்றஉதவும் படப்பிடிப்புக் கருவி. விலை குறைவானது. இயக்க எளிதானது
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 3, 2014 by ellakivenkat2011 இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 13, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 26, 2012 in Web Designing by soundar புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
...