தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

என்னுடைய hotmail திரும்பபெருதல்

0 votes
என்னுடைய hotmail யை   பல வழிகளிலும் முயற்சி செய்து திரும்பபெற முடியவில்ல password எல்லாம் சரியாகத்தான் உள்ளது மற்றும் edid security  info  போய் வேறு mail adrress கொடுத்தாலும் mail  உள்ளே நுழைய முடியவில்ல
என்னுடைய hotmail யை   எப்படி திரும்ப பெறுவது என்பதற்கு சகோதரர்கள் நல்ல யோசனை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
asked Apr 26, 2014 in Internet by புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஏதேனும் Alternate Email  கொடுத்தீர்கள ? சமீபத்தில் வேறு நாட்டில் இருந்து உள்புக முயற்சிடீர்களா?
answered May 14, 2014 by admin ஆர்வலர் (410 points)
...