தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

iphone connect to pc

0 votes
I phone  உள்ள இன்டர்நெட் இணைப்பை கணிபொறி
இணைத்து அதன் வேலையை கம்புடேரில் செய்யலாமா அது எப்படி என்று அறிந்தவர்கள் கூறவும்
asked Feb 6, 2014 in Internet by புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
1.USB ஊடாக..........sync முதல் தடவை செய்ய சிறிது தாமதமாகும்.
2.Bluetooth ஊடாக.........
3.WiFi network ஊடாக........

இன்னொரு முறை Internet Tethering .
answered Feb 6, 2014 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Oct 1, 2012 in Internet by arivu புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 1, 2012 by arivu புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 20, 2011 by anonymous
0 votes
0 answers
asked Oct 4, 2013 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...