தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நமது blog இல் ஒரு கோப்பை தரவிறக்கம் செய்ய அனுமதி அளித்து அதற்கான சுட்டியை கொடுத்திருப்பதாக வைத்துகொள்வோம்.

அந்த குறிப்பிட்ட கோப்பு எத்தனை முறை தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை எவ்வாறு தெரிந்துக்கொள்வது ? அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ?

Download Statistics  தெரிய வேண்டும்
in Internet by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இதற்குப்பல எண்ணிகள்(கவுன்டர்) இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்றைப் பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள்தளத்தில் பொரு்த்தமான இடத்தில் இணைக்கவும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...