தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
எனது பிளாகில் வருகையாளர் எண்ணிக்கையை அறிவதற்கான கவுன்டரின் கோட் ஒட்டப்பட்டு, சின்னமும் தெரிகிறது. ஆனால் எண்ணிக்கை வரவில்லை. உதவவும்.
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

0 votes
உங்கள் தள முகவரியை கொடுங்கள்
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
சுபதனபாலன் அவர்களே ,
அது சரியாக தான்  வேலை செய்கிறது. நான் உங்கள் ப்ளாக் கை பார்த்தேன்
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
எண்ணிக்கை மாறுவது சின்னத்தின் மீது தெரியக் காணோம். உதவுங்கள்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
கீழிருக்கும் கோடை உபயோகிங்கள்

<script type="text/javascript" id="tc_f251f49f36">
var _tcq = _tcq || []; _tcq.push(['blog', 'f251f49f36']);
(function() { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = 'http://widgets.tcimg.com/v2/blog.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })();
</script>
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Apr 26, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...