தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
என்னோட சிஸ்டம் configurationsai எந்த சாப்ட்வேர்இல் முழுமையாக பார்க்க முடியும் (pls tell software or any link (url))
in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
0 votes
1 answer
asked Apr 7, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...