தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
திரையை தற்கaலிகமாக மூடி வைப்பது எப்படி?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
விண்டோஸ் மற்றும் எல் ஆகிய விசைகளை அழுத்தவும்.திரை மறைக்கப்படும். கவனம்
-
மீளவும்
பயனர் பெயர், கடவுச் சொல் கொடுத்து உள்ளே செல்ல வேண்டும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jun 5, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
...