தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, tell me the steps to set password for pen drive. Kindly give me the solution for this problem.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
for  USB  and  Hard  Disk

Start - Control Panel -System Security -BitLocker Drive Encryption -Turn On BitLocker -se A Password to Unlock the Drive -Start Encrypting -Close

next  time விண்டோஸ் asks  for  password .
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in Windows by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
+1 vote
3 answers
+1 vote
3 answers
asked Jan 12, 2012 in Windows by velmurugan-m புதியவர் (180 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 by vrchockers இளையோர் (370 points)
...