தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
செவ்வாய், 29 ஜனவரி 2013 இப்படித் தேதியிட வழி என்ன?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
சிஸ்டத்தில் திகதி செட்டிங்க்ஸ் ஐ மாற்றுங்கள்.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 19, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 13, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...