தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I need Tamil typewriting in comment section

0 votes
தங்களது தளம் போலவே எனக்கும் தமிழில் கமெண்ட் செக்சன் உருவாக்குவது எப்படி ?
asked Jan 25, 2013 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
உங்கள் தளம் மற்றும் அதை எப்படி உருவாகி இருகிறிர்கள் என்று சொல்லுங்கள் . அதம் பின்புதான் சொல்ல முடியும்
answered Jan 30, 2013 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
எனது தளம் HTML ஆல் ஆனது. விசிட் மை வெப்சைட் www.tamilisairaja.tk
answered Jan 30, 2013 by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)

Related questions

+2 votes
6 answers
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Dec 11, 2011 in Web Designing by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)
...