தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to publish an own e-zine?

0 votes
சொந்தமாய் மின்னிதழ் நடத்துவது எப்படி?
asked Jan 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஒரு வலைபக்கத்தை உருவாக்கி அப்டேட் செய்து கொண்டே இருங்கள் . வாசகர்களா கவரும் வண்ணம் தவள மற்றும் செய்திகளை பகிருங்கள் .

for more detail and create magazine
Live chat with yes tech solution person
http://yestechsolution.com
answered Jan 30, 2013 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...