தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
கூகுள் தேடலின்போது 467 முடிவுகள் 0.33 விநாடி என்பது போல் காட்டுகிறார்களே. அதற்கு என்ன அர்த்தம்,?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் குறிப்பிட்டது google  search ஆக இருந்தால்,அது Google's search index  ஐ குறிக்கும். அதாவது 467 தேடப்பட்டது 90.33 வினாடிகளில் என்பதாகும்.இது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மறுபக்கத்திற்கு செல்லும் போது மாறுபடும்.அதே சமயம் சரியான தகவல்களை கொடுத்து தேடும் போது சிறிது வேறுபடும் .இது ஒரு எஸ்டிமேட் தான்.சரியான தகவல் அல்ல.நீங்கள் webmaster  ஆக இருந்தால் இது பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.  
ஆனால் ggogle  என்பது????
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 13, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...