தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
விலையில்லா இணையத் தளம் உருவாக்குவது எப்படி?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இலவசமாக இணையத்தளம்,வலைப்புக்கள் உருவாக்க இன்று பல தளங்கள் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.டொமைன் பெயரும் உருவாக்க முடியும்.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
...