தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
–1 vote
I want to sell two of my domains.Please guide me how can i do this?
Please tell me what are the advantages & disadvantages
by durgaprasad இளையோர் (230 points)
edited by durgaprasad

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எவ்வாறு வாங்கினீர்கள்? எதற்காக விற்க எண்ணுகிறீர்கள் என்பதைத் தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 30, 2013 in Internet by rajasoft6 புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 11, 2011 in Web Designing by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 17, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
4 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...