தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
மன்னிக்கவும்

கண்ட்ரோல்
மற்றும்
பிளஸ் மூலம் பெரிதாக்குவது
மற்ற கணினிகளில்
சாத்தியப்படவில்லை
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

0 votes
வேறு வழி கூறுங்களேன்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
ரெச்ட்டோர் செய்வது சரிப்பட்டது. எனினும் மீண்டும் வேறு ஒரு இன்ஸ்டால் முயற்சியால் அதை இழக்க
நேர்ந்தது
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
Screen Resolution  மாற்றிப் பார்தீர்கள?
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
பார்க்க வேண்டும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
ஆமாம்
சிக்கல் தீர்ந்தது நன்றிகள் பல
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Nov 2, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...