தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நன் ஒரு வீடியோ வில் எப்படி வாட்டர்மார்க் செய்வது?
in Web Designing by ragulan புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் எந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறீர்கள்?

Windows Live Movie Maker மென்பொருளில் உங்களின் படத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள். பின்னர் Caption எனும் பொத்தானை அழுத்துங்கள்.  அதன் அருகில் Start Time  எனும் பட்டியில் ௦:௦௦ எனவும் Duration என்பதில் உங்களின் மொத்த படத்தின் நீளத்தை வினாடிகளில் குறிப்பிடுங்கள். உதா : 300

இப்போது அந்த caption உங்களின் வீடியோ முழுவதும் ஓரத்தில் தெரியும். அதன் வண்ணத்தை Grey யாக வையுங்கள்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
...