தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
in Internet by

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
very simple.

#1. always use anti-spyware softwares
#2. always check the URL at browser address bar to make 100% sure that you are seeing correct website.
#3. Never save your password or write in notepad & etc.
#4. Always change your password when ever you used public computers such as (Internet browsing centers & friends house)
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
A better way 2 safe ur account is..... Dont place important details such as Credit card details..., passwords...,etc...
and always change a password for sequence of time...
So the hacker will be not able to patient until recovering ur password....
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2012 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 14, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...