தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
 
Best answer
முடியும். whatsapp மட்டுமல்ல Mobile  apps  களையும் கணினியில் Bluestacks போன்ற மூன்றாம் தரப்பு மென்பொருள் உதவியுடன் பாவிக்க முடியும். Mobile  OS - android  இயங்குதளத்தையும் கணினியில்  VBox /VMachine  போன்றவற்றின் மூலம்  பயன்படுத்த முடியும்.
by வல்லுநர் (9.7k points)
selected by

Related questions

0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2014 by இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2014 by இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Feb 12, 2016 by இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
asked Feb 12, 2016 by இளையோர் (220 points)
...