தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
எப்படி AIRTEL சிம் மூலம் இலவச இனணயம் பயன்படுத்துவது PC,MOBILE
in Internet by jayaprakash ஆர்வலர் (560 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+1 vote
Go to www.airtelmaster.blogspot.in
all airtel hacking tricks are available.
answered by BHUVANESH
by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
all networks give some free data usage or some hack technic by service provider. Because this business trick for affaction to customer
by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
0 votes
pj manikandan அவர்களே நீங்கள் மேலே கூறியது புரியல
எனது கேள்வி தப்பா ?
by jayaprakash ஆர்வலர் (560 points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Oct 1, 2012 in Internet by arivu புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 1, 2012 by arivu புதியவர் (180 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
...