தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
இந்த தளத்தில் நம்முடைய புதிய கருத்துகளையும் செய்திகளையும் எப்படி உட்புகுத்துவது......
ஆனால் நண்பர்கள் நிறைய பேர் தங்களுடைய கருத்துகளை தெரிவிக்கிறார்கள்.....
இந்த கேள்வியை பார்த்தல் தயவு செய்து யாரவது எனக்கு உதவி செய்யுங்கள்.........
by வல்லுநர் (3k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)
...