தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பிடிஎஃப் ரைட்டர் என்ற தொகுப்பைப் பயன்படுத்தினால் இது சாத்தியமாகும்.பிடிஎஃப் ரீடர் இருப்பதைப் போலவே பிடிஎஃப் ரைட்டரும் இருக்கிறது. முயன்று பாருங்கள். தகவல் - முண்டக்கல் கருணாகரன் ராஜீஷ்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...