தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by இளையோர் (330 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
 
Best answer
Android என்பது Linux Kernel அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட,ஒரு இயங்குதளம்-Operating System- ஆகும்.இது Android நிறுவனத்தால் முதலில் உருவாக்கப்பட்டு,பின்னர் கூகிள் அதை வாங்கியது.இது smart phone, cell phone போன்ற portable சாதனங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட OS எனலாம். android os உள்ள மொபைலை  களை Android Phone என்கிறார்கள்.
by வல்லுநர் (9.7k points)
selected by

Related questions

0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2014 by இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2012 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2014 by இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Feb 7, 2014 by இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...