தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to upload an Excel sheet to the blog?

0 votes
வலைப்பூவில் எக்செல் விரிதாளை நுழைப்பது எப்படி?
asked Jun 18, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் கூகுளே டிரைவ் பயன் படுத்தி உங்கள் எச்செல் பிளே upload seyyalam.

https://drive.google.com/
answered Aug 14, 2013 by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 13, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
...