தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
பிளாஷ் action  ஸ்கிரிப்ட் டுடோரியல் இன்டர்நெட்டில் தமிழில் கிடைக்குமா?
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Basically Flash script will be handled through lots of video players...
just like.... Vlc media player,shoot player,etc........................
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 19, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
...