தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

can't we write programs in Tamil? (silly?)

0 votes
can't we write programs in Tamil? (silly?)
தமிழில் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாதா
asked Oct 20, 2012 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
கேட்பதற்கு அல்பமாக
தோன்றலாம் ஆனால்
ஏன் யாரும் முயற்சிக்கவில்லை?
answered Oct 20, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
முடியும். ஜாவா நிரலை எழுதி இருக்கிறார்கள்.
answered Oct 6, 2014 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 13, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 20, 2014 by rathnam-pillai புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 20, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Jan 25, 2013 in Web Designing by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
...