தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, i have server 2008 os in one folder but it is not bootable. Can u give me idea to make it as bootable.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
http://www.techtamil.com/computer-tips-tricks-in-tamil/bootable-cd-dvd-creation-tips-in-tamil/

வழிமுறையை பின்பற்றவும்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
Regarding creating bootable dvd
Hi karthik sir, i followed your step but it is not created as bootable. You did not mention any bootable file while creating bootable cd. Pls help me.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jul 11, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 14, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2011 by anonymous
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Windows by brad-prakash இளையோர் (240 points)
...