மனித முகங்களை நீங்களே உருவாக்குங்கள்

491

 2,347 total views

திருடர்களை கண்டுபிடிக்க அவர்களின் அடையாளத்தை வைத்து உருவத்தை வரைவார்கள் அதைப் போன்று தான் இதுவும். தலை, கண் , முடி, மூக்கு, வாய், மீசை….என அணைத்து உறுப்புகளும் நிறைய வடிவங்களில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது, அதை எடுத்து உங்கள் கற்பனைக்கு தகுந்தாற்போல் மனித முகங்களை உருவாக்குங்கள் B-) .

நீங்கள் உருவாக்கிய முகங்களை சேமிக்க இரண்டு வழி உண்டு.

ஒன்று Ctrl + PrntScr அல்லது வெறும் Prntscr  (print screen) என்ற பட்டனை அமுக்குவதன் மூலம். முழு கணிணி திரையையும் நிழற்படமாக (image) ஆக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பின்னர் அதை Microsoft paint, word, powerpoint. என்று எதில் வேணும் என்றாலும் CTRL + V  என்ற இரு பட்டன்களை அமுக்குவதன் மூலம் நீங்கள் உருவாக்கிய முகங்களை சேமித்துக் கொள்ளலாம்.

இன்னொரு வழி http://flashface.ctapt.de/ இந்த இணையதலத்திலேயே Print face என்றொரு வசதி உள்ளது. இதன் மூலம் உங்களிடம் பிரிண்டர் (Printer) இருந்தால் பிரிண்ட் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

இதில் Loadface என்றொரு வசதி உள்ளது, இதை பயன்படுத்தி வேறு ஒருவர் செய்த முகங்களையும் காணலாம்.

http://flashface.ctapt.de/

You might also like

Comments are closed.