உங்கள் இணையத்தின் வேகத்தை சோதிக்க விரும்புகுறீர்களா?

1,058

 1,469 total views

மைக்ரோசாப்ட் தற்போது  இணையத்தின் வேகத்தை சரிபார்க்க உதவும்  கருவியை சோதித்து வருகிறது. இதனை Bing -இல் வெளியிட தற்போது முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் மூலம் உங்களது இணையத்தின்   தற்போதைய வேகத்தினை பெறலாம்.மைக்ரோசாப்ட் முதலில் இதனை விண்டோவ்ஸ்  திரையில் குறிவைத்திருந்தது. ஆனால் தற்போது  Bing-இல் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

Bing-இல் சென்று “Internet speed test” என்று டைப் செய்து தேடு பொறியை தட்டினால் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு  பக்கங்களைக் காணலாம்.

bing_internet_speed_test

மேலும் “speed test” என்று டைப் செய்கையில்   கீழே கொடுக்கபட்டுள்ளவாறு  இணைய பக்கங்களை பெறலாம்.

bing_speed_test

இதனால் சொதனைக்கென தனியே ஒரு மென்பொருளையோ அல்லது சாதனத்தையோ நோக்காமல்  தேடுபொறிகளிலேயே  பெறலாம். இந்த சோதனையின்  மூலம் நீங்கள் உங்கள் இணையத்தின் IP address,  லேட்டன்சி ,  பதிவிறக்க வேகம் , மற்றும் பதிவேற்ற வேகம் போன்றவற்றையும் பெறலாம்.

You might also like

Comments are closed.