இந்திய மொழிகளை கணிணி மொழியாக உருவாக்கும் அமைப்பு

641

 1,408 total views

எத்தனையோ இந்திய மொழிகள் உள்ளன. ஆனால் அவை ஒரு சில மட்டுமே கணினியில் உபயோகப்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு புதிய தகவல். இது இந்திய மொழிகளை கணிணி எழுத்துக்களாக உருவாக்கும் அமைப்பு பற்றியது. ILDC – Indian Language Data Centre. இந்த அமைப்பானது இந்திய மொழிகளை தட்டச்சு செய்ய உதவும் மென்பொருள்களை உருவாக்கி வருகிறது. இது இலவசமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணத்திற்கு NHM writer போன்ற மென்பொருள்கள் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய உதவுகின்றன.

மேலும் வரும் ஜுன் 24 ம் தேதி தமிழ் எழுத்துக்கள் மற்றும் மென்பொருளை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யும் வழிமுறையை கொடுக்கவுள்ளது // Tamil Software Tools and Fonts CD 2010 are available for download from 24th June,2010.//

மேலும் தெரிந்து கொள்ள http://www.ildc.in/ இந்த இணையத்தை பார்க்கவும்.

உங்களுக்கு இது போன்று ஏதேனும் தகவல் தெரியுமாயின் எல்லோருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

You might also like

Comments are closed.