தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+2 votes
in Internet by murugan-gounder புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கண்டிப்பாக வாய்ப்பே  இல்லை ...  ஒரு இளநீரில்  ஒரு லட்சம் குழல்களை வைத்து உறிஞ்சினால் யாருக்கும் எதுவும் கிடைக்காது...   இந்திய அரசு துறை செர்வர்களும்  அப்படியே...  இருக்கும் Bandwidth குறைவு ஆனால் உலாவுவர்கள் மிக மிக அதிகம்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by ismailsahani2013 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 17, 2014 in Windows by rkpandivpm49 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Nov 2, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 by venkatnatarajan28 புதியவர் (130 points)
...