தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
how to design a website
in Web Designing by surya புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
First you should know basics of Photoshop, html, css ad some jsp to create simple website, for more tutorials visit "net.tutsplus.com". They are having  tutorials from basix.to advanced ...
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
0 votes
You can get web design service from http://www.tucktail.com/design/web-design.aspx?ci=12408&prog_id=447401
Here the process starts with
1. Choose your design
2. Add your products.
3. Start selling.
Here they provide many services at reasonable price. They provide good customer service and support.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2013 in Web Designing by thushy புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...