தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
adobe premiere பற்றிய tutorial மற்றும் video விளக்கங்கள் எங்காவது இருந்தால் என்னால் முடிந்தவரை தேடிப்பார்த்து விட்டேன் தயவு செய்து உங்களை நம்பிவந்திருக்கிறேன் உதவி செய்யுங்கள்
by bkajan இளையோர் (250 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 19, 2014 in Windows by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
0 answers
asked May 22, 2013 by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
+1 vote
0 answers
+1 vote
3 answers
...