தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
தமிழ்ச் சொற்களை வேர்ட் பயன்பாட்டில் தேடி எடுக்க வழி கண்டிருக்கிறேன். தேவைப்படுபவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 6, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 7, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...