Browsing Category

Photoshop Tricks

collection of photoshop brushes updated-3

இப்பகுதியில் photoshop software கு தேவையான brush (பிரஷ் ) தரப்படும். இதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளலாம் http://www.ziddu.com/download/13660053/1.zip.html http://www.ziddu.com/download/13660279/015.zip.html…

collection of photoshop brushes updated

இப்பகுதியில் photoshop software கு தேவையான brush (பிரஷ் ) தரப்படும். இதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளலாம் http://www.ziddu.com/download/13523512/smokebrushes.zip.html DOWNLOAD LINK:…

Collection of photoshop brushes

இப்பகுதியில் photoshop software கு தேவையான brush (பிரஷ் ) தரப்படும். இதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளலாம் DOWNLOAD LINK: http://www.ziddu.com/download/13443242/Photo_frames_brushes.rar.html DOWNLOAD LINK:…

Photoshop video tutorial on Automation

Photoshop Software ன் மூலம் ஒரு இயந்திரம் எவ்வாறு ஒரு வேலையை தானாக செய்கிறதோ ,  அதே போன்று ஒரே விதமான செயலை அனைத்து புகைப்படத்திலும் மாற்றம் செய்ய முடியும், இதற்கு (Batch processing) என்று சொல்வார்கள். இதன் உதவியுடன் நமது வேலைகளை சுலபமாக…