collection of photoshop brushes updated

40

இப்பகுதியில் photoshop software கு தேவையான brush (பிரஷ் ) தரப்படும்.

இதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளலாம்

http://www.ziddu.com/download/13523512/smokebrushes.zip.html

DOWNLOAD LINK:

http://www.ziddu.com/download/13443242/Photo_frames_brushes.rar.html

DOWNLOAD LINK:

http://www.ziddu.com/download/13443327/Beyond_the_Mist.abr.zip.html

You might also like

Comments are closed.